Skontaktuj się z nami

Polityka prywatności

Osobą odpowiedzialną zgodnie z ustawodawstem w zakresie ochrony danych jest:

Texco FZE

Dyrektor Zarządzający: Andrei Ilyinets
Adres e-mail: info@texco.ae
Adres: Jebel Ali Free Zone, PO Box 17585 Dubai
Tel. +971 4 885 0522

 

 

Niniejszym regulaminem w sprawie ochrony danych informujemy Pana/Pani ( zwany/a dalej “Użytkownik” lub “Podmiot danych”) o przetwarzaniu danych w całości podczas odwiedzania naszej strony internetowej oraz przy zwracaniu się przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie. Poniżej  informujemy o Państwa prawach w stosunku do przetwarzania Państwa danych. W stosunku konceptualnym przez “przetwarzanie danych” zawsze rozumiemy przetwarzanie danych osobowych.

 

1. 1. Ogólne wytyczne w sprawie przetwarzania danych.

1.1 Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne (np. imiona, adresy, pełnione obowiązki, przynależność do organizacji );
 • Dane kontaktowe (np. poczta elektroniczna, numery telefonów/ faksów );
 • Zawartość strony (np. treść tekstów, pliki graficzne, pliki wideo itd.);
 • Dane o wykorzystywaniu (np. dane dostępowe);
 • Metadane / dane komunikacyjne (np. IP-adresy).

1.2 Odbiorca lub kategorii odbiorców danych osobowych

Jeżeli podczas przetwarzania danych wykrywamy, przekazujemy lub w inny sposób udostępniamy dane innym osobom lub kompaniom, takim jak web-host, obsługa zamówień lub osobom trzecim, robimy to na podstawie prawnej (np. jeśli przekazanie danych osobom trzecim jest zgodne z art.6, roz.1, p.b DS-GVO  (Ogólnego regulaminu ochrony danych osobowych) jest niezbędne do wykonania warunków umowy), jeśli podmiot danych wyraził na to swoją zgodę i jest to przewidziane zobowiązaniem prawnym.

1.3 Okres przechowywania danych osobowych.

Kryterium dla wyznaczenia okresu przechowywania  danych osobowych jest odpowiedni okres przewidziany ustawodawstwem. Po jego wygaśnięciu usuwamy odpowiednie dane, jeśli więcej nie są potrzebne do osiągnięcia celów, realizacji lub przygotowania umów.

1.4 Przekazywanie do krajów trzecich

Jeśli dokonujemy przetwarzanie danych w kraju trzecim (tzn. poza granicami Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)) lub robimy to w ramach wykorzystywania usług osób trzecich, lub dokonuje się ujawnienie i przekazanie informacji osobom trzecim, może to odbywać się tylko celem wykonania naszych(wstępnych) zobowiązań umownych, na podstawie Państwa zgody, zobowiązań prawnych lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Pod warunkiem braku barier prawnych lub umownych, przetwarzamy dane w kraju trzecim lub damy na to zezwolenie tylko gdy istnieją warunki specyficzne zgodnie z Art.44 i następującymi artykułami DS-GVO (Ogólnego regulaminu ochrony danych osobowych), to znaczy że przetwarzanie jest dokonywane, na przykład, na podstawie istnienia gwarancji specyficznych takich jak oficjalnie uznany protokól o zgodności poziomu prywatności z normami UE, lub przestrzeganie oficjalnie uznanych specyficznych zobowiązań umownych (tak zwanych „standardowych regulaminów umowy”)

2. Przetwarzanie danych w ramach odwiedzania naszej strony internetowej.

2.1 Pliki rejestru.

Za każdym razem gdy podmiot danych zwraca się do naszej strony internetowej, dane ogólne oraz informacja są wprowadzane i przechowywane w plikach rejestracj naszego systemu:

– data i czas zapytania o dane (znacznik czasu)

– dane o zapytaniu i adres przesłania danych (wersja protokołu, metoda HTTP, odsyłacz, łańcuch identyfikacyjny aplikacji klienta (UserAgent));

– imię pliku z zapytania i ilość przekazywanych danych (zapytany URL-adres, w tym lańcuch zapytania (Query-String), ilość w bajtach);

– informacja o tym, czy zapytanie o dane udało się (kod statusowy HTTP).

Podczas wykorzystywania tych danych ogólnych oraz informacji nie robimy żadnych wniosków o podmiocie danych. Ocena personalna lub ocena danych osobowych w celach marketingowych lub dla tworzenia profila nie jest przeprowadzana. IP-adres w związku z tym nie jest przechowywany.

Podstawą prawną dla tymczasowego przechowywania danych jest Art.6, roz.1, p.f DS-GVO (Ogólnego regulaminu ochrony danych osobowych). Zbiór danych celem zapewnienia możliwości wykorzystywania strony internetowej oraz przechowywynia danych w plikach rejestracji jest absolutnie niezbędny dla nieprzerwanej pracy naszej strony internetowej.

Zatem, podmioty danych nie mogą wyrażać sprzeciwu.

2.2. Wykrycie szkodliwego oprogramowania i analiza danych rejestru

My zbieramy dane rejestru, które są akumulowane podczas eksploatacji technicznych środków komunikacji naszej firmy, oraz analizujemy je w sposób automatyczny, jeśli to jest niezbędne dla wykrycia, lokalizacji i likwidacji usterek lub błędów w urządzeniach komunikacyjnych oraz dla ochrony przeciwko atakom na nasze urządzenia informatyczne lub dla wykrycia i ochrony przeciwko szkodliwego oprogramowania.

Podstawą prawną do tymczasowego przechowywania i analizy danych jest Art.6, Roz.1, p.f DS-GVO (Ogólnego regulaminu ochrony danych osobowych).

Przechowywanie i analizowanie danych jest absolutnie niezbędne dla nieprzerwanej pracy naszej strony internetowej.

Zatem, podmioty danych nie mogą wyrażać sprzeciwu.

2.3 Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej  są wykorzystywane tak zwane pliki cookie. Pliki cookie – są to niewielkie pliki tekstowe, którymi wymienają się przeglądarka internetowa i serwer główny. Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane na naszą stronę internetową. W przeglądarce, z której Państwo korzysta, jest możliwość, za pomocą odpowiednich ustawień, ograniczyć wykorzystywanie plików cookie lub całkowicie z niego zrezygnować. Już przechowane pliki cookie mogą być usunięte w każdej chwili. Jeśli pliki cookie są wyłączone dla naszej strony internetowej, może to spowodować niemożliwość całkowicie przeglądać stronę internetową lub wykorzystywać ją w pełni.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych poprzez wykorzystywanie plików cookie jest Art.6, Roz.1, p.f DS-GVO (Ogólnego regulaminu ochrony danych osobowych).

2.3.1 Marketingowe pliki cookie Yandex

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Yandex – oprogramowanie do gromadzenia, przetwarzania oraz interpretacji danych w aplikacji internetowej. Dostawcą usług internetowych jest  rosyjska  kompania „Yandex” Sp. z o.o., ul. Lwa Tolstogo, 16, Moskwa, Rosja.

To oprogramowanie przekazuje dane, otrzymane od Państwa również do Rosji.  Sąd Europejski uważa że obecnie nie istnieje odpowiedni poziom ochrony dla przekazania danych do Rosji. Jako podstawę do przetwarzania danych Yandex wykorzystuje  tak zwane standardowe regulaminy umowne (zobacz Art. 46, Roz.2 i 3 DS-GVO (Ogólnego regulaminu ochrony danych osobowych). Są to typowe wzorce, przedstawione przez Komisję Europejską, które są przeznaczone do zapewnienia zgodności ochrony danych Państwa standardom europejskim nawet w Rosji. Celem otrzymania informacji dodatkowej w tej sprawie prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Yandex na stronie internetowej https://yandex.com/company/privacy.

2.3.2. Marketingowe pliki cookie Google

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologii Google ( „Google Ireland Limited”  Google Building Gordon House, Barrow Street 4, Dublin  D04E5W5 Ireland) jako samodzielnej osoby odpowiedzialnej. Dzięki wykorzystywanym instrumentom  marketingowym Państwa przeglądarka w sposób automatyczny wykonuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na ilość i dalsze wykorzystywanie danych, zbieranych przez Google za pomocą tego instrumentu,  i dlatego informujemy Państwo zgodnie z poziomem naszej wiedzy: znaczy to , że Google otrzymuje informację o tym , że Państwo odwiedzili tą czy ową część naszej strony internetowej. Jeśli jesteście zarejestrowani w jakimkolwiek serwisie Google, znaczy to że Google może połączyc zwiedzanie  z Państwa kontem. Nawet jeśli Państwo nie są zarejestrowani w Google lub nie wchodzili na stronę ze swoimi danymi, istnieje możliwość że dostawca usług dowie się i przechowa IP-adres. Google podczas wykorzystywania naszej strony internetowej, przetwarza w szególności IP-adres, identyfikatory (ID) plików cookie, identyfikatory (ID) pikseli, informację o urządzeniu, informację o przeglądarce, informację o lokalizacji, dane o wykorzystywaniu, zachowaniu użytkownika i agenta użytkownika (User Agent).

Przy tym  Państwa dane są przechowywane na serwerach w granicach UE i nie są przekazywane osobom trzecim za granicami sieci Google. Przekazywanie Państwa danych na serwery USA odbywa się  na podstawie standardowych regulaminów umownych UE. W celu otrzymania bardziej szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Google o ochronie danych osobowych:

policies.google.com/privacy.

2.4. Hosting

Usługi hostingu, które wykorzystujemy, są przeznaczone do świadczenia następujących usług:

usługi zapewnienia infrastruktury i platformy, usługi obliczeniowe, miejsce na dysku i usługi baz danych, usługi ochronne oraz obsługa techniczna, które wykorzystujemy dla funkcjonowania naszej strony internetowej.

Przy tym my lub nasz niezależny dostawca usług przetwarzamy dane konta, dane umów, dane o wykorzystaniu, metadane i dane komunikacyjne użytkowników naszej strony internetowej na podstawie naszych uzasadnionych interesów, skierowanych na przedstawienie, w sposób skuteczny i bezpieczny, tej usługowej platformy internetowej zgodnie z  Art.6, Roz.1, p. f DS-GVO (Ogólnego regulaminu ochrony danych osobowych) łącznie z  Art.28 DS-GVO (zawarcie umów na przetwarzanie danych niezależnymi dostawcami usług).

 

 

3. Przetwarzanie danych podczas nawiązania komunikacji

3.1 Nawiązanie komunikacji za pomocą poczty elektronicznej

Nawiązać komunikację z nami jest możliwe za pomocą adresu poczty elektronicznej, rozmieszczonego na naszej stronie elektronicznej.

Jeśli Państwo wykorzystują ten sposób nawiązania komunikacji, dane, podawane w Państwa komunikacie (na przykład, imię, nazwisko, adres) tak czy inaczej, przynajmniej adres poczty elektronicznej oraz informacja, którą zawiera list elektroniczny, mogą przechowywać się razem z danymi osobowymi, które Państwo udostępniają do celów kontaktowania i przetwarzania Państwa zapytań. Poza tym, nasz system zbiera następujące dane:

 • IP-adres komputera, z którego idzie zapytanie;
 • Datę i czas wysłania listu elektronicznego

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w ramach skierowanych do nas komunikatów za pomocą poczty elektronicznej jest Art.6, Roz.1, p.b lub f DS-GVO (Ogólnego regulaminu ochrony danych osobowych).

3.2 Nawiązanie komunikacji za pomocą zwykłej poczty / lub faksem

Jeśli Państwo wysyłają do nas list lub przesyłają faks, dane, które są przekazywane (na przykład, imię, nazwisko, adres) oraz informacja, podana w liście lub faksie, zostają przechowane wraz z danymy osobowymi, które Państwo udostępniają do celów kontaktowania i przetwarzania Państwa zapytań.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w ramach skierowanych do nas listów i faksów jest Art.6, Roz.1, p.b lub f DS-GVO (Ogólnego regulaminu ochrony danych osobowych).

3.3 Nawiązanie komunikacji z nami za pomocą formularza kontaktowego

Jeśli Państwo wysyłają nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które Państwo nam udostępnili, przechowują się u nas  celem przetwarzania zapytania oraz na wypadek, gdyby powstały pytania uściślające. My nie udostępniamy te dane osobom trzecim bez Państwa zgody.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych, otrzymywanych w wyniku wysłania do  nas listów i faksów, jest Art.6, Roz.1, p.b lub f DS-GVO (Ogólnego regulaminu ochrony danych osobowych).

 

4.Prawa, posiadane przez Państwo

4.1 Prawo do otrzymania informacji

(1) Podmiot danych ma prawo żądać od osoby odpowiedzialnej  potwierdzenia, czy dotyczące jego dane osobowe są przetwarzane; jeśli tak jest, ma on prawo do otrzymania zaświadczenia o tych danych osobowych oraz do otrzymania następującej informacji:

 1.          cele przetwarzania;
 2.           kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
 3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym zostały ujawnione dane osobowe lub nadal są ujawniane, zwłaszcza tacy z krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 4. jeśli jest możliwe, zaplanowany termin przechowania danych osobowych lub, jeśli to nie jest możliwe, kryteria dla jego ustalania;
 5. istnienie prawa do poprawiania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, lub na ograniczenie ich przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub na wyrażenie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. istnienie prawa do złożenia skargi do służby nadzorczej;
 1. jeśli dane osobowe są pobierane nie od samego podmiotu danych, wszelka dostępna informacja o pochodzeniu danych;
 2. istnienie zautomatyzowanego podjęcia decyzji, w tym odnośnie profilowania danych, zgodnie z Art.22, Roz.1 i Roz.4 DS-GVO (Ogólnego regulaminu ochrony danych osobowych), i – przynajmniej w tych wypadkach – wiarygodna informacja o użytej logice oraz o skali i oczekiwanych skutkach takiego przetwarzania dla podmiotu danych.

(2) Jeśli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, podmiot danych ma prawo zostać poinformowanym o odpowiednich gwarancjach zgodnie z  Art.46 DS-GVO (Ogólnego regulaminu ochrony danych osobowych).

4.2. Prawo do dokonywania poprawek

Podmiot danych ma prawo natychmiast żądać od osoby odpowiedzialnej  dokonania poprawek jakichkolwiek błędnych danych osobowych, które dotyczą podmiotu danych. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, podmiot danych ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych –  w tym poprzez dodatkowy wniosek.

4.3. Prawo do usunięcia / prawo do zapomnienia

Podmiot danych ma prawo żądać od osoby odpowiedzialnej natychmiastowego usunięcia  danych osobowych, które dotyczą podmiotu danych, a osoba odpowiedzialna jest zobowiązana natychnmiast usunąć dane osobowe pod warunkiem że istnieją następujące przyczyny:

 1. dane osobowe więcej nie są potrzebe do celów, dla których zostały one zebrane lub w inny sposób przetwarzone.
 2. podmiot danych odwołuje zgodę, na podstawie której było przeprowadzane przetwarzanie zgodnie z Art.6, Roz.1, p. a) lub Art.9, Roz.2, p. a) DS-GVO (Ogólnego regulaminu ochrony danych osobowych) oraz nie istnieją inne podstawy prawne dla takiego przetwarzania.
 3. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 21, Roz.1 DS-GVO (Ogólnego regulaminu ochrony danych osobowych) oraz nie istnieją ważne podstawy prawne do przetwarzania, lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z 21, Roz. 2 DS-GVO.
 4. dane osobowe zostały przetworzone nielegalnie
 5. usunięcie danych osobowych jest niezbędne dla spełnienia obowiązków prawnych zgodnie z ustawodawstwem Unii lub państw członków UE, któremu podporządkuje się osoba odpowiedzialna za ochronę danych.
 6. dane osobowe zostały zebrane w ramach pełnienia usług, oferowanych przez społeczeństwo informacyjne, zgodnie z Art.8, Roz. 1, DS-GVO (Ogólnego regulaminu ochrony danych osobowych).

(2) Jeśli dane osobowe zostały upublicznione przez osobę odpowiedzialną i jest ona zobowiązana do ich usunięcia zgodnie z Rozdziałem 1, jest ona zobowiązana do podjęcia odpowiednich środków, uwzględniając dostępne technologii oraz koszty wprowadzenia, łącznie ze środkami technicznymi, do informowania osób,odpowiedzialnych za przetwarzenie danych, o żądaniu podmiotu danych usunąć wszystkie dane osobowe i wszystkie referencje na dane osobowe lub ich kopii, lub replikacje takich danych osobowych.

(3) Rozdziały 1 i 2 nie są stosowane, jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne

 1. a) w celu realizowania prawa do wolności słowa i informacji;
 2. b) w celu spełnienia zobowiązań prawnych, wymagających przetwarzanie danych zgodnie z ustawodawstwem Unii lub państwa członka UE, któremu podporządkuje się osoba odpowiedzialna lub celem wykonania zadania, które odpowiada interesom społecznym lub, jeśli przetwarzanie to odbywa się w ramach realizacji uprawnień władzy, którymi jest obdarzona osoba odpowiedzialna;
 3. c) z racji interesów społecznych w zakresie ochrony zdrowia zgodnie z Art.9, Roz.2 p.h) i p.i) oraz Art.9, Roz.3 DS-GVO (Ogólnego regulaminu ochrony danych osobowych).
 4. d) w celu archiwizacji z racji interesów społecznych, badań naukowych i historycznych lub w celu badań statystycznych zgodnie z Art. 89, Roz.1, w wypadku jeśli prawo, o którym mowa w Rozdziale 1, prawdopodobnie uczynia niemożliwym lub poważnie wpływa na osiągnięcie celów przetwarzania lub
 5. e) w celu pzestrzegania, wykonania lub ochrony wymagań prawnych.

4.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

(1) Podmiot danych ma prawo żądać od osoby odpowiedzialnej ograniczenia przetwarzania przy wykonaniu jednego z następujących warunków:

 1. a) dokładność danych osobowych jest podważana podmiotem danych osobowych, przy tym w ciągu takiego okresu, który pozwala osobie odpowiedzialnej sprawdzić dokładność danych osobowych,
 2. b) przetwarzanie jest nielegalne lub podmiot danych rezygnuje z udzielania danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
 3. c) osoba odpowiedzialna więcej nie potrzebuje danych osobowych celem ich przetwarzania, ale podmiot danych potrzebuje ich żeby bronić, realizować lub zapewniać swoje odpowiednie prawa, lub
 4. d) podmiot danych przedstawił żądanie wstrzymania przetwarzania danych zgodnie z Art.21, Roz.1 DS-GVO (Ogólnego regulaminu ochrony danych osobowych) dopóki nie zostanie ustalone czy podstawy prawne dla sprzeciwu ze strony osoby odpowiedzialnej mają pierwszeństwo nad podstawami prawnymi podmiotu danych.

(2) Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone  zgodnie z Rozdziałem 1, to te dane osobowe, niezależnie od ich zachowania, mogą być przetwarzane tylko za zgodą podmiotu danych lub celem przestrzegania, realizacji lub ochrony żądań prawnych, lub celem ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z przyczyn, związanych z ważnymi interesami społecznymi  Unii lub państwa członka UE.

4.5 Prawo do przekazywania danych

(1) Podmiot danych ma prawo do otrzymania dotyczących jego danych osobowych, które on udostępnił osobie odpowiedzialnej, w formacie strukturalnym, ogólnie przyjętym i właściwym do odczytu maszynowego oraz ma prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez wtrącania się tej osoby, której te dane zostały udostępnione wcześniej, pod warunkiem że

 1. a) przetwarzanie jest oparte na zgodzie według Art.6, Roz.1, p.a) lub Art.9, Roz.2, p.a) DS-GVO (Ogólnego regulaminu ochrony danych osobowych) i
 2. b) przetwarzanie jest realizowane z wykorzystywaniem procesów zautowatyzowanych.

(2) Podczas realizacji swojego prawa do przekazywania danych zgodnie z  Rozdziałem 1, podmiot danych ma prawo damagać się przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej drugiej osobie odpowiedzialnej, o ile to jest możliwe do wykonania od strony technicznej.

Prawo, występujące zgodnie z Rozdziałem 1, nie powinno łamać prawa i wolności innych osób.

To prawo nie dotyczy przetwarzania, niezbędnego do wykonania zadań w celu interesów społecznych, jeśli takie przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji uprawnień władzy, którymi jest obdarzona osoba odpowiedzialna;

4.6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Podmiot danych ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych, odbywającego się zgodnie z Art.6, Roz.1, p. e) lub f) DS-GVO (Ogólnego regulaminu ochrony danych osobowych), z przyczyn będących skutkiem konkretnej sytuacji; to również dotyczy profilowania danych, opartym na tych regulaminach. W tym wypadku osoba odpowiedzialna zatrzymuje przetwarzanie danych osobowych, z wyjątkiem tych okoliczności gdy jest ona w stanie przedstawić przekonujące podstawy prawne  dla przetwarzania, które dominują nad interesami, prawami i wolnościami podmiota danych lub gdy przetwarzanie służy do przestrzegania, realizacji lub ochrony wymagań prawnych.

W związku z wykorzystywaniem usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od Dyrektywy 2002/58/UE podmiot danych może realizować swoje prawo do wyrażenia sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków oraz specyfikacji technicznych.

4.7. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych

Podmiot danych ma prawo w dowolnej chwili odwołać swoje oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, realizowane zgodnie z  regulaminem prawnym o ochronie danych. Odwołanie zgody nie dotychy praworządności przetwarzania, które jest dokonywane na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

4.8. Prawo do złożenia skargi do służby nadzorсzej

Każdy podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do służby nadzorczej bez urażenia jakichkolwiek innych  administracyjnych, prawnych lub sądowych środków ochrony prawnej, w szczególności w państwie członku UE w miejscu swojej lokalizacji, miescu pracy lub miejscu ewentualnego naruszenia, jeśli podmiot danych uważa że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych łamie niniejszy Regulamin.

Ta strona używa plików cookie. Pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Używamy plików cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzania i przechowywania danych w serwisie, zbierania statystyk i optymalizacji serwisu. Ponadto używamy plików cookie do przetwarzania danych osobowych, takich jak adresy IP. Kliknij „Zgadzam się”, jeśli w pełni się z tym zgadzasz. Jeśli nie zgadzasz się z integracją śledzących plików cookie, kliknij "Odmawiać". Dodatkowe informacje można znaleźć w Polityce prywatności